ถ่ายภาพมุมสูง Aerial Thailand

  • " 1 ภาพมุมสูงวัดธรรมศาลา "
  • " 2 ภาพมุมสูงองค์พระปฐมเจดีย์ "
  • " 3 ภาพมุมสูงวัดศีรษะทอง "
  • " 4 ภาพมุมสูงพระประโทนเจดีย์ "
  • " 5 ภาพมุมสูงวัดถ้ำเสือ "
  • " 6 ภาพมุมสูงชวาลันรีสอร์ท "

งานถ่ายทอดสด โอบี วีดีโอ

ถ่ายทอดสดผ่านเวบไซต์ และถ่ายทอดเสียงไปยังสถานีวิทยุ ได้ทุกที่ โดยใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม.

ทีมโดรน เตรียมถ่ายภาพมุมสูงก่อนงาน BIKE FOR MOM ณ ศูนย์ราชการ จังหวัดนครปฐม.

ทีมโดรน เตรียมถ่ายภาพมุมสูงงาน นครปฐม CAR FREE DAY 2015 ณ โรงเรียนการบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม.

ถ่ายทอดสดรายการดนตรีในวัง ณ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม.

ถ่ายทอดสดรายการดนตรีในวัง ณ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม.

ถ่ายทอดสดรายการดนตรีในวัง ณ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม.

ถ่ายทอดสดรายการดนตรีในวัง ณ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม.